Beveiligingsdiensten

BEVEILIGING VAN BOUWOBJECTEN

De laatste jaren zijn de diefstallen en vernielingen op een bouwlocatie gestegen. Dit komt vaak door de ligging van de meeste bouwobjecten, vaak op verlaten of nieuw te bouwen bedrijfsterreinen. Op deze locaties hebben kwaadwillende vaak vrij spel.

Om deze enigszins een halt toe te roepen, is het noodzakelijk om goede beveiliging te gebruiken.
P.v.K. Security DOGS werkt hier veelal met hondengeleiders.

EVENEMENTENBEVEILIGING

Dat een beveiligingsorganisatie grote bijdrage kan leveren d.m.v. professionele beveiliging tijdens evenementen, is vanzelf sprekend en zelfs noodzakelijk.

P.v.K. Security DOGS heeft zich ook naast de reguliere bewaking en beveiligingswerkzaamheden, ook de nodige naamsbekendheid verworven op het gebied van evenementenbeveiliging.

P.v.K. Security DOGS onderscheid zich hierin, dat wij een evenement kunnen beveiligen op eigen kracht, d.w.z. dat wij de beschikking hebben over personeel dat inzetbaar is in allerlei vormen, van toezichthouders tot hondengeleiders.

BEVEILIGING VAN RECREATIEGEBIEDEN

Helaas blijven deze plaatsen niet verschoond van diefstal, vernieling en regelmatig terugkerende overlast, denk hierbij aan de zwembad problematiek waar overlast en intimidatie aan de orde van de dag schijnt te zijn.

Ook hier kan P.v.K. Security DOGS door het inzetten van goed opgeleid personeel, de orde en rust doen terugkeren. Zodat de bezoekers en het personeel zich veilig voelen.

MOBIELE SURVEILLANCE

Door met een bepaald aantal ronden op wisselende tijden, kan de surveillancedienst van P.v.K. Security DOGS controle uitoefenen op uw bedrijf. Dit kan d.m.v. interne en externe controleronden.

Het signalerende karakter van interne en/of externe controle werkt doeltreffend. Schade door o.a. inbraak, vernieling, water, brand en technische storingen kan worden beperkt of voorkomen.

BRAND- EN SLUITRONDEN

Een brand- en sluitronde is een interne controleronde binnen uw bedrijf. Tijdens deze ronde wordt het bedrijf nauwkeurig gecontroleerd op het goed afgesloten zijn van ramen en deuren, het uitdoen van verlichting, eventuele lekkage, brandgevaarlijke situaties, enz.

Het grote voordeel van een brand- en sluitronde is de zekerheid dat uw bedrijf door daarvoor opgeleid personeel wordt afgesloten. Een brand- en sluitronde kan ook gecombineerd worden met de Receptiedienst of de Mobiele Surveillance.

BEVEILIGING RECEPTIEDIENSTEN

Het visitekaartje van uw bedrijf begint bij de receptie. Al uw klanten komen hier binnen.

Onze medewerkers zijn gediplomeerde beveiligingsbeambten die bekwaam zijn om hun taak voor uw onderneming op een professionele wijze uit te voeren.

Naast de normale werkzaamheden van een receptioniste kan er een dienstenpakket geheel in overleg met u worden samengesteld.

Kies voor Kwaliteit, kies voor P.v.K. Security DOGS